Leveringsvoorwaarden

Alle voorwaarden gelden als levering van de leverancier/fabrikant welke wij vertegenwoordigen.

Bestellingen rechtstreeks aan Jezewski hairtools kunnen afwijken.

Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst via onze online shop èn via e-mail dan wel telefonische opdracht.

In geval van levering door derden waar wij in bemiddelen gelden de voorwaarden van derden.

Een koper is een natuurlijke persoon of bedrijf die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet zijn toe te schrijven aan een commerciële of een onafhankelijke bedrijfsactiviteit. Een commerciële exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon, of een juridisch verantwoord zakelijk partnerschap, die / die handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit bij het aangaan van een juridische transactie.​

2.De overeengekomen betalingstermijn verbind u aan de plicht tot betaling binnen de gestelde termijn. Jezewski is gerechtigd eventuele extra kosten welke gemaakt dienen te worden ter incassering van de factuur door te berekenen + een rente bedrag van 4% over het totaalbedrag ex BTW.

3. Leveringskosten, alle opdrachten tot levering zijn af magazijn/fabriek tenzij anders overeengekomen. 

4. Jezewski is niet verantwoordelijk voor enig vertraging in levering door transportbedrijven dan wel vertraging in toe levering van fabrikant.

5. Garanties worden geboden namens de opgegeven fabriek garanties  

Retourneren (herroepingsrecht) – B2B

Bestel je als zakelijke klant, bedrijf, B2B dan gelden de volgende regels ten aanzien van het herroepingsrecht.

Deze zijn dus anders dan online aankopen door consumenten

Jezewski Hairtools is niet wettelijk verplicht je het herroepingsrecht te bieden, zoals dit geldt voor consumenten (particulieren).

Toch willen wij je de mogelijkheid geven een artikel binnen 3 dagen, zonder opgave van redenen, retour te zenden.

Deze mogelijkheid verstrijkt binnen 3 dagen na de dag

·         Waarop het artikel in je bezit is

·         Bij meerdere artikelen in één bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop je het laatste artikel hebt ontvangen

·         Bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen

Wil je gebruik maken van onze retour mogelijkheid dan is het voldoende om:

·         Een mail te sturen aan info@jezewski.nl

·         U kunt het artikel ook zonder melding vooraf retourneren in dat geval verzoeken wij u een verklaring in te sluiten in uw retour zending.

Je kunt het artikel alleen terug sturen als:

·         Het artikel compleet is

·         Het artikel in de originele staat verkeert èn ongebruikt

Let op:

·         Bij voorkeur de pakbon of factuur meesturen in de verpakking

·         Aan het retourneren zijn kosten verbonden, deze zijn voor eigen rekening, dit zijn ook administratiekosten door ons en verzendkosten door u zelf.

·         Na ontvangst van je retour bestelling, zullen wij het aanschafbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug storten op je bankrekening

·         Als je nog openstaande facturen hebt, storten wij niet terug. Maar zullen we het bedrag verrekenen met dit openstaande saldo